کارگاه های کودکان

از آنجا که همکارانمان در دپارتمان آموزش و بسترسازی بر این اعتقادند که فراگیری می بایست بصورت همه جانبه، همراه با تجربه و البته در بستر زندگی صورت پذیرد، لذا نهایت تلاش را نموده اند که آموزه های گوناگون را، اعم از مهارت های فردی و گروهی، مهارت های ذهنی و حرکتی و کلامی مبتنی بر حوزه های رشد کودکان با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی با ابزار بازی، هنر، مشاهدات عینی و تصویری و … در قالب کارگاه های کم تعداد برگزار کنند.

تقسیم بندی موضوعی کارگاه های کودکانه عبارت اند از:

۱- کارگاه های زیست محیطی: تنوع زیستی – گل و گیاه و باغبانی – اکوتوریسم و …

۲- کارگاه های هنر و خلاقیت: ساخت و ساز – عکاسی – عروسک سازی – بهترین ها با دور ریختنی ها و …

۳- کارگاه های ذهنی شناختی (مفاهیم پایه): بازی و ریاضی – یک بازی صد تجربه و …

۴- کارگاه های آموزش مهارت های فردی گروهی : ارزش های زندگی – بیان احساس – ارتباط بدن و خشونت و …

۵- کارگاه های مهارت های شهروندی: تجربه یک خرید – (در شهر) علائم و نشانه های شهری و …

۶- آموزش مهارت های ورود به دبستان (ویژه پیش دبستانی ها)