نمایشگاه آثار کودکان

تنوع کارگاه‌های کودکان موجب گردیده که خروجی بسیار بالایی از کارهای متنوع بچه‌ها را شاهد باشیم. از آنجا که کودکان، در بسیاری از مواقع، بخشی از جنبه‌های فردی خود را در آثارشان بروز می‌دهند لذا نمی‌توان به سادگی از کنار آثارشان گذشت.

بخش عمده‌ای از این آثار در کارگاه‌های مختلف ساخت و ساز تهیه و تولید می‌شود اما آثار نقاشی با تکنیک‌های مختلف، آثار کولاژ و کولاژهای ترکیبی، فعالیت‌های گروهی مانند تهیه کتاب‌های تصویرگری شده توسط کودکان در کارگاه هفت کتاب کهن ایرانیان و حتی گلدان‌هایی که کاشته و روی آن را تزئین کرده‌اند، همه و همه آثار نمایشگاه فصلی را تشکیل می‌دهند.