تغذیه

تغذیه سالم و اهمیت به خورد و خوراک کودکان از جمله دغدقه های همیشگی در انجمن برنا و پنجره کودکی است.

اهمیت این موضوع بدان اندازه است که دپارتمان ویژه ای تحت عنوان (کمیته تغذیه سالم، محیط زیست پاک) در انجمن برنا ایجاد گردیده و با عضویت کارشناسان و علاقه مندان به این حوزه به فعالیت مشغول است و تا کنون چندین همایش تخصصی در این خصوص را برگزار کرده است.

همانگونه که می دانید تغذیه در این سنین (۳ تا ۷ سال) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین واسطه، بخش کودکان انجمن برنا در تعامل با کارشناسان این دپارتمان (دپارتمان تغذیه) برنامه ای را بصورت ماهیانه برای کودکان در پنجره کودکی تهیه و در ابتدای هر ماه در اختیار آشپزخانه و البته والدین قرار می دهد. این برنامه غذایی شامل:

صبحانه – میان وعده اول – میان وعده دوم – نهار و عصرانه است.

کودکان در پنجره کودکی نیاز به آوردن هرگونه خوراکی اعم از چاشت و میوه ندارند. چرا که همه گروه های غذایی در قالب برنامه ای منظم، منطبق بر جدول رشد و معیارهای گوناگون به صورت روزانه و کاملا تازه در اختیار کودکان قرار می گیرد.