بازدید ها

تجربه های واقعی بخش عمده ای از آموزش کودکان برنا در پنجره کودکی است. از آن جمله می توان به گردش های گروهی موضوعی و بازدید های هدفمند اشاره کرد.

 با اینکه انجام این برنامه ها مشکلات خاص خود را دارد اما تا به امروز خداوندگار دوستار کودکان این توفیق و توانایی را به ما داده که بازدیدهای موضوعی و گردش های هفته گی را بدون کوچک ترین مشکلی برگزار کنیم مگر بواسطه آلودگی هوا و برف و یخبندان و …

مواردی که در بازدیدها همواره مد نظر داریم عبارت اند از :

  • برنامه ریزی و مکان یابی متناسب با موضوع آموزش در هر هفته.
  • آمادگی های لازم و توجه دادن به کودکان راجع به اینکه می خواهیم کجا برویم، چه ببینیم، چه بشنویم و … (این آمادگی موجب کیفیت و هدفمند شدن بازدیدها و گردش ها خواهد شد.)
  • رعایت مسائل ایمنی و پیشگیری از اتفاقات احتمالی در بازدیدها.
  • مشارکت والدین کودکان در بازدیدها و گردش ها: نظر به اینکه برنا مجموعه ای مشارکتی است لذا همواره همکاری، حضور و مشارکت خانواده هایمان را به فال نیک گرفته و از آن استقبال می کنیم.

این مشارکت والدین، علاوه بر اینکه آگاهی آنان را نسبت به دنیای کودکان افزایش می دهد و موجب بالا رفتن ضریب امنیت کودکان یا بهتر بگوییم احساس امنیت کودکان نیز می گردد.

بازدید این هفته چهارشنبه ۹۱/۷/۱۹

سوارکاری پاییزه

کودکان عضو تیم سوارکاری برنا برای تمرین های فصل پاییز آماده می شوند .

سوارکاری از جمله ورزش هایی است که از دیر باز ، در اعصار کهن و در میان پارسی یان از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار بوده است و در ادیان مختلف نیز به کرات آموختن آن توصیه گردیده است .

به واسطه ی روح زیست محیطی و ذات پر تحرک این ورزش ، دپارتمان آموزش و محیط زیست برنا تصمیم گرفت تا این ورزش و یا بهتر بگوییم این مهارت را در لا به لای فوق برنامه های خود ترویج و به فرهنگ سازی آن در میان اعضاء خردسال و بزرگسال اش بپردازد .

این اتفاق سترگ از فروردین ماه امسال ، با همکاری یکی از معتبرترین باشگاه های سوارکاری و تیر و کمان پایتخت آغاز گردید .

هم اکنون کودکان برنا با اسبچه های خزری که از قامت کوچک تری نسبت به دیگر اسب ها برخوردارند تمرین های شان را زیر نظر سرکار خانم واعظی ، پژوهشگر ، پرورش دهنده اسب و آموزشگر تخصصی کودک و نوجوان دنبال می کنند .

با توجه به پیشنهادات مکرری که از سوی والدین ، به ویژه مادرهای سبز اندیش برنا داشته ایم ، در حال بررسی آموزش سوارکاری برای بزرگسالان نیز هستیم .