تاریخچه

شاید بتوان انگیزه تاسیس برنا را به سال ۱۳۷۵ منتصب نمود.

آن زمان که حمید توسلی (دبیر و رئیس هیات مدیره کنونی انجمن برنا) پس از پنج سال فعالیت و همکاری در بخش های مختلف موزه آثار طبیعی و حیات وحش دارآباد، شرکت طبیعت سازان شهر را تاسیس نمود و فعالیت حرفه ای و جدی در مسیر آموختن و آموزش در حوزه های مختلف محیط زیست خصوصا محیط زیست طبیعی را آغاز نمود.

ورود به این عرصه و پیمودن این راه که در نوع خود، در ایران بسیار جدید می نمود و البته مکمل تجربیات گذشته. اندیشه فراگیر نمودن این جریان و گرایش به فعالیت های مشارکتی از یک سو و گردهم آمدن افرادی علاقه مند به محیط زیست و عاشق از سوی دیگر سبب شد تا در سال ۸۱ هسته اصلی انجمن برنا شکل گیرد.

هیات مدیره انجمن برنا متشکل از دوستانی بوده اند که طی یک دهه فعالیت زیست محیطی حمید توسلی، به دعوت وی دور هم جمع شده اند و طی جلسات متعددی که تشکیل گردید، مرام نامه ای را تنظیم کرده اند که همان مرام نامه، با اندکی تغییرات جزئی اساسنامه انجمن برنا گردید.

این گروه علی رقم مشاغل مختلف، اندیشه و نگاهی مشترک داشتند و آن، عشق به محیط زیست و تلاش برای حفظ آن بود که موجب گردید تا یکی از کاربردی ترین سازمان های مردم نهاد زیست محیطی با گرایشات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در سال ۱۳۸۲ متولد شود.